Jalostus ja terveys

Jalostustoimikunta


1.1.2022
Susanna Lappeteläinen, vetäjä
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Susanne Saarti
Lisa Sandsund
Anne Eriksson
Nina Paakkari
Jaana Lappalainen, avustava

skbtjalostus@gmail.com

Jalostustoimikuntamme kerää tietoja koiriemme terveystuloksista.  


Lähettäisitkö sitä tarkoitusta varten omistamillesi ja kasvattamillesi kääpiöbullterriereille tehtyjen terveystestien kopiot: geenitestit PLL, LAD ja LP sekä Baer, mikäli ei näy jalostustietojärjestelmässä, muut virallisethan löytyvät sieltä. 
Voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen skbtjalostus@gmail.com jotta saamme ne lisättyä tietokantaamme.  Voit lähettää skannatun kopion tai myös puhelinkuvan. 

Tietokantaa voivat kasvattajat käyttää hyväkseen esim. etsiessään geenitestien suhteen sopivia yhdistelmiä. 

Jalostustoimikunta toimii yhdistyksen hallituksen alaisena. 


Jalostustoimikunnan jäsenet ovat rodun kasvattajia tai pitkänlinjan harrastajia. Jalostustoimikuntaan voidaan myös valita asiantuntijajäsen, yhdistyksen ulkopuolelta, esim. rodun sairauksiin erityisen hyvin perehtynyt eläinlääkäri. Jalostustoimikunta on hallituksen alainen neuvoa-antava ja ohjaava elin, jonka tehtävänä on paneutua kääpiöbullterrierin rodunjalostuksellisiin kysymyksiin edesauttaen muun muassa rodun terveyden kehitystä. 

Jalostustoimikunnan tarkoitus on ohjata rodun jalostusta maassamme ja avustaa kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja informaatiota. Toiminnan tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden, rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen. 

Tarkoitus toteutuu keräämällä ja arkistoimalla tietoja rodun tilanteista Suomessa ja ulkomailla ja näiden tietojen julkaisemisella kasvattajien ja harrastajien tiedoksi. Tietoja kerätään mm. koiranäyttelyistä, terveystutkimuksista ja terveyskyselyiden avulla. Jalostustoimikunta on rodun kasvattajien yhteistyökumppani.  Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä.
Ohjesääntö

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja päivittää rodun Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan ohjeistuksen mukaisesti.

 Jalostustyön vastuu ja valinnan vapaus on kuitenkin kasvattajilla, yhdistys ja jalostustoimikunta antavat suosituksia joita toki toivomme kasvattajien noudattavan. 


Tietoa löytyy rotumme Jalostuksen tavoiteohjelmasta
Jalostustoimikunnan sekä muiden yhdistyksen toimikuntien toimintasuunnitelmat nojautuvat JTO:n tavoitteisiin ja päämääriin. JTO ei  ole koskaan valmis, vaan sitä täytyy jatkuvasti kehittää, sillä JTO on pohjana työlle, jonka tavoitteena on saada terveempi ja hyväluonteisempi, monipuolinen kääpiöbullterrieri. Yhdistys suosittelee kaikkien koiranomistajien ja pentuen hankintaa suunnittelevien, lukevan JTO:n läpi ja kasvattajien tutkivan sitä säännöllisesti laatiessaan jalostussuunnitelmiaan  sekä tarkastellessaan jalostustyönsä tuloksia.