Poikkeusluvat

Poikkeuslupaa tarvitaan,  jos yhdistelmä ei täytä PEVISAn tai rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia.

  • Rotujärjestö käsittelee viiveettä poikkeuslupa-anomukset.
  • Myös SKL:n hyväksyntä ENNEN astutusta.
  • Rotujärjestön lausunto kirjallisesti, allekirjoitettuna, ja perusteltuna.
  • Täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.

Poikkeusluvat ovat myös yksi työkalu joka jalostustoimikunnalla on käytössä.
Rodullamme ei ole pysyvää poikkeuslupaa ulkomaisten koirien osalta ( urokset 2, nartut 1 pentue) Mikäli suunniteltu yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia tai muita koirarekisteriohjeen mukaisia rekisteröinti vaatimuksia, on anottava poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. SKL hyväksynnän tulee olla ennen astutusta.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus ajoissa. 
Käsittelyä rotujärjestössä voi auttaa ja nopeuttaa myös oman yhdistyksemme jalostustoimikunnan kanta kyseiseen yhdistelmään. Rotujärjestöt  kuuntelevat myös rotukerhoa, jolla on omasta rodustaan eniten tietoa. 

Anomus lähetetään rotujärjestölle, eli Suomen Terrierijärjestölle, joka käsiteltyään sen mahdollisimman nopeasti,  toimittaa sen kirjallisena perusteluineen sekä allekirjoitettuna eteenpäin Jalostustieteelliselle toimikunnalle. 
Oleellista ovat perustelut ko. yhdistelmän käyttöön. Yhdistelmän olisi siis oltava muuten korkeatasoinen ja rodun keskimääräistä parempi, jotta yhdistelmää voidaan perustella käytettäväksi. Tämän perusteella rotujärjestö joko puoltaa tai antaa kielteisen lausunnon. 
Jalostustieteellinen toimikunta käsittelee poikkeuslupa anomuksen ennen kaikkea siltä osin, täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset muilta osin. 
Esimerkkinä jos uroksen sydäntutkimus ei täyty PEVISAmme osalta, niin uroksella pitäisi olla muita erinomaisia ominaisuuksia annettavana rodulle. Ulkomaisen uroksen sydäntutkimuslausunnon voi myös tarkastuttaa etukäten Jalostustieteellsellä toimikunnalla. 

Poikkeusluvat