Bullterrierien värit

Rotumääritelmä:
VÄRI:
Valkoinen: Puhtaan valkea, pigmenttiläiskät ihossa ja laikut päässä eivät ole virheitä.
Värillinen: Värilliset alueet vallitsevat valkoisiin nähden. Mustajuovikas, punainen, kellertävä (fawn) ja kolmivärinen (tricolour) hyväksytään. Muuten samanveroisista koirista juovikasta (brindle) pidetään parempana kuin muunväristä. Pienipilkkuisuus (ticking) valkoisessa karvassa ei ole toivottua. Sininen ja maksanväri ovat hylkääviä virheitä.

Ohessa  englanninkieliset artikkelit väreistä ja niiden periytymisestä.

COAT COLOUR IN BULLTERRIER - Bullterrierien turkin värit
Tästä

COLOUR IN BULL TERRIERS – Osa 2  Värien periytyminen
Tästä


Osalla koirista on virheellisesti merkitty rekisteröitäessä koiran väri mustavalkoiseksi, joka ei ole rotumääritelmässä hyväksytty väri. Oikeat värit ovat mustabrindle tai mustabrindle valkoisin merkein. 

Koiranomistaja voi Koirarekisteriohjeen mukaan muuttaa värin toimittamalla asiasta pyynnön Kennelliiton Jalostuspostiin, jossa on mukana ulkomuototuomarin lausunto (näyttelyarvostelukin käynee, jos siinä mainitaan oikea väri) tai värin osoittava geenitulos (tuloksesta tai erillisestä näytteenottolomakkeesta on käytävä ilmi, että näytteenotto on ollut hyväksyttävä).

Hanna Kaasalainen, Jalostussihteeri, Suomen Kennelliitto