Jalostustietoa ja PEVISA

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

Tästä yleisiä ohjeita lisää SKL sivuilla.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 9.6.2021:

Toimikunta kiittää hyvästä JTO-ohjelmasta ja hyväksyy sen ajalle 1.1.2022-31.12.2025. 

Kääpiöbullterrierille hyväksytään seuraava PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2026.

Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraalidysplasia.

SYDÄN Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun.  Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24  kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.  SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei  rekisteröidä.  

LAD, LP, PLL Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion  (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se  paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja  (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet,  joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä. 

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään
kääpiöbullterriereiksi.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue.
LAD-, LP-, ja PLL-geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemman oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 
Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen ultraäänitutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että koiralla ei ole todettu PEVISA- ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä.  (JTT 1.1.2023 alkaen)