Testaussuositukset 

Kääpiöbullterriereille suositellut terveystutkimuksetKoiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä. Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä. Koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän.   Suosituksena minimi-ikä jalostuskäytössä on molemmille 18 kk.

· BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen  
· Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
· Polvilumpioluksaatiotutkimus  
· Sydämen ultraäänitutkimus 
· LAD -geenitesti (letaali akrodermatiitti) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· PLL -geenitesti (primaari linssiluksaatio)  DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· LP -geenitesti (kurkunpään halvaus) DNA-statuksen selvittämiseksi. 
· silmäpeilaus
· Pehmytkitalakitutkimus jos ELL on suositellut tutkimusta löydösten perusteella  

Tarkennuksia testien voimassaoloon 

Polvilumpioluksaatiotutkimus 
• Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.  

BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen 
• Testaus tehdään virallisesti  
• Koiran on  oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. 
• Varma tulos saadaan yli 12 viikon ikäisenä eli 3kk ikäiseltä koiralta 
• SKL:n Jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen.  

Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen 
UPC (Virtsan prot/krea-suhde) (tulos alle 0.3) / SDMA ((symmetrinen dimetyyliarginiini) 
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen 
• Tulos on voimassa 1 vuoden     
• Koetta ei tule ottaa kiima-aikaan eikä astutetulta nartulta 
Munuaisten toiminta-arvon tulosta varten on erillinen kaavake .  

Sydämen ultraäänitutkimus sisältäen sydänkuuntelun
• Testaus tehdään virallisesti 
• Koira on tutkimushetkellä vähintään 18 kk

Mikäli sydänultrassa ei havaita poikkeamia, on ultrauslausunto voimassa 2 vuotta, mikäli poikkeavia löydöksiä, niin voimassa 1 v.
Lue lisää sydänkuuntelusta ja -ultrauksesta


PEVISAN määräykset v. 2022-2026
"Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraalidysplasia.

SYDÄN Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun.  Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24  kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.  SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei  rekisteröidä. "

Ohje sydänsairauksien vastustamisesta, voimassa 1.1.2021


PLL, LAD ja LP  DNA -statuksen selvitys
• DNA-näytteen on ottanut eläinlääkäri tai virallinen näytteenottaja. 
• Koira voi olla myös geneettisesti terve ( vanhempien DNA -testien perusteella, molemmat terveitä) 
• Jalostukseen käytettävistä koirista toisen on oltava normaali/terve kyseisen sairautta kantavan geenin suhteen

Kyseisiä geenitestejä tarjoavat Kennelliiton yhteistyölaboratoriot, joista omistaja valitsee haluamansa: 
•Letaali akrodermatiitti (LAD) 
Movet, Laboklin ja Genoscoper ( Genoscoperin osalta geenitesti on osa MyDogDNA-testipaneelia,   josta voidaan kyseisille roduille tallentaa vain LAD-geenitestin tulos) 
•Kurkunpään halvaus (LP) 
Movet ja Laboklin
•Primaari linssiluksaatio (PLL)
Movet, Laboklin ja Genoscoper
•Yhdistelmätesti jossa Laryngeal paralysis (LP), lethal akrodermatitis (LAD), primary lens luxation (PLL), polycystic kidney disease (PKD)
Laboklin

https://shop.labogen.com/fi/genetic-test-order/koira/Lue DNA ohje tästä!


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
PEVISAn määräykset v. 2022-2025
"LAD, LP, PLL Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion  (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se  paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja  (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet,  joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.  

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään; 
Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla;
ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3. Risteyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue.
LAD-, LP-, ja PLL-geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemman oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 
Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen ultraäänitutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että koiralla ei ole todettu PEVISA- ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä." (Päivitetty 1.1.2023)

Silmäpeilaus
• Testaus tehdään virallisesti
• Tulos on voimassa 2 vuotta, yli 4 vuotiaalla 3 vuotta
• PLL/N  ja PLL/PLL  kontrollitarkastus vuosittain ( ei vir.)

Virallisia tutkimuksia tekevät eläinlääkärit SKL sivuilta