Infoa Kennelliiton DNA-tallennuksesta.

25.5.2021

Sähköisen tallennuksen aloituksen 19.3.2021 jälkeen uudet tutkimustulokset tallennetaan sähköisen ennakkolähetteen kautta kaikille rodun koirille, jotka ovat käyttäneet virallista näytteenottajaa ja käyttäneet laboratorioita Movet, Laboklin ja Genoscoper (LAD). Näiden tallennusten kanssa ei yleensä ole ongelmia, kunhan muistetaan, että 1. omistaja tekee ennakkolähetteen 2. näytteenottaja vie näytteenottotiedot Omakoira-palvelun kautta 3. laboratorio tallentaa tuloksen.

Tätä ennen otettujen tulosten suhteen geenitestitulos voidaan tallentaa, jos kyse on rekisteröitävän pentueen vanhemmasta. Tällöin tutkimustulosraportista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
näyte on otettu virallisella näytteenottajalla, tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä, näytteenottopäivä on selvillä. tutkimuspäivä/analyysipäivä ja testauslaboratorion nimi ja yhteystiedot

Vanhojen tulosten osalta ongelmia on ollut siinä, että tulosraportista ei selviä kaikkia vaadittavia tietoja, esim. näytteenottaja tai TM puuttuu. Rekisteröinti kertoo mitä puutteita tutkimusraportissa on. Esim. näytteenottaja voi asiakkaan pyynnöstä vahvistaa kirjallisesti ottaneensa näytteen ja tarkastaneensa tunnistusmerkinnän vaatimusten mukaisesti, jos tieto siitä on jäänyt merkitsemättä tutkimusraporttiin. Nyt siirtymäajalla joitakin tuloksia on jäänyt tallentamatta, juuri puutteellisten tulosraporttien takia. 1.7. alkaen nämä tulee kuitenkin pystyä tallentamaan pentueelle, nyt siirtymäajalla tuloksia on voitu jättää merkitsemättä, eikä ole odotettu puuttuvien tietojen saapumista.
Jos omistaja haluaa koiransa tuloksen näkyviin, joka on otettu ennen 19.3., eikä kyse ole pentueen vanhemmasta, voidaan tällä hetkellä tulos tallentaa järjestelmään jälkikäteen, jos näytteenottaja suostuu lisäämään näytteenottotiedot. Eli suostumus kannattaa ensin varmistaa, jonka jälkeen omistaja tilaa ennakkolähetteen, näytteenottaja vie tiedon takautuvasti, ja laboratorio voi tämän jälkeen tallentaa tuloksen. Pentueen vanhemman osalta tätä ei tarvitse tehdä, eli tulokset tallennetaan paperisena rekisteröinnin yhteydessä.

Tuontikoirien ja ulkomaisten koirien osalta tutkimustulokset tallennetaan, kunhan tutkimusraportista käy ilmi yllä mainitut seikat. Tällä hetkellä on vielä selvityksessä tarvitaanko tuontikoiralta omistajan kirjallinen suostumus tuloksen julkaisemiseen, sillä sähköisen ennakkolähetteen kautta nämä julkaisuluvat kysytään. Jos vaaditaan, rekisteröinti pyytää niitä ja ohjeistaa kuinka toimia.

Jos tallennuksessa tulee ongelmia niin olkaa yhteydessä, selvitellään mistä on kyse. Olemme tarkastaneet nyt kaikki rotujenne pentueet ja ne tulokset mitä on pystytty tallentamaan, on tallennettu. Puutteellisten tulosten osalta on oltu yhteydessä pentueen kasvattajaan.


Ystävällisin terveisin
Med vänlig hälsning
With kind regards

Johanna Kuru

DNA-työryhmän sihteeri
DNA Committee's Secretary