Koirakekisteriohje uudistuu 1.1.2023

15.11.2022

Vuoden vaihteen jälkeen 1.1.2023 voimaan astuvan uuden koirarekisteriohjeen mukaan voidaan ulkomaisen uroksen lisäksi myös jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista rotujärjestön aloitteesta. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, minkä jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.

 

                             Koirarekisteriohje 2023, voimassa 1.1.2023 alkaen:

 

6.2.2 Ulkomainen uros tai jalostuslainaan tuotu ulkomainen narttu

Ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen rekisteröintiin. Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.

 Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi).

 Kennelliitto voi rotujärjestön puoltaessa myöntää luvan sellaisen uroksen tai jalostuslainanartun käyttöön, joka on FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä. Lupa tulee olla myönnetty ennen astutusta. Jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin.

 https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-koirarekisteriohje-2023

 Mikäli rodulla on 1.1.2023 voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa, koskee sama poikkeuslupa automaattisesti myös jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja.

Mikäli rodulla on 1.1.2023 voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa, koskee sama poikkeuslupa automaattisesti myös jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja. Mikäli poikkeusluvan ei haluta koskevan myös jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja, tulee rotujärjestön käsitellä tämä rotukohtainen erityisehto hallituksensa kokouksessa ja toimittaa päätöksestä allekirjoitettu pöytäkirjanote 30.11.2022. mennessä osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi. Rotukohtaisia erityisehtoja ei tarvitse käsitellä rotujärjestön tai -yhdistyksen yleiskokouksessa.

 Ulkomaisella uroksella ja jalostuslainaan tuodulla ulkomaisella nartulla ei voi olla erilaiset poikkeusluvat vaan sama poikkeuslupa koskee vain ulkomaisia uroksia tai ulkomaisia uroksia ja jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja.