Kuolinsyykysely

23.10.2021

SUOMEN KÄÄPIÖBULLTERRIERIT ry KARTOITTAA MINIBULLIEN ELINIKÄÄ JA KUOLINSYITÄ.

Kannustamme kaikkia minibullin omistaneita vastaamaan kyselyyn, jotta saadaan tarvittavaa lisätietoa rodun nykytilasta.

Kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoa mahdollisista rodussa esiintyvistä ongelmista ja niiden laajuudesta niin kasvattajien kuin jalostustoimikunnan, sekä rodusta kiinnostuneiden käyttöön.

Viimeisimmässä jalostuksen tavoiteohjelmassa on kääpiöbullien kuolinsyistä hyvin vähän tietoa. Kuolleiksi oli ilmoitettuvuosina 2006-2020 Omakoiraan vain 29 koiraa, ja Suomen bullterrieriyhdistyksen vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn oli ilmoitettu kuolleiksi 14 yksilöä. (JTO s.68)

Kuolinsyytilaston avulla voidaan myös seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä tarttua toimeen, jos rodussa ilmenee jokin uusi, vakava sairaus. Muistathan, että on yhtä tärkeää ilmoittaa ns. tavanomainen elinikä tai kuolinsyy kuin tiedot poikkeuksellisen lyhyestä tai pitkästä eliniästä tai epätavallisesta kuolinsyystä.

Kyselyn Lisätietoja kohtaan, toivomme mahdollisimman paljon lisätietoa ko. kuolemaan johtaneesta sairaudesta/syystä!

Omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.

TÄSTÄ KYSELYYN -avoin KAIKILLE kääpiöbullin joskus omistaneille!

https://docs.google.com/forms/d/15hE_XXVAJXdkXf5ZSV3fXG5ATuC6ftUk5Li09LE6tU0


Voit myös tallentaa kyselyn word -tiedostona, ja lähettää vastaukset skbtjalostus@gmail.com