Pevisa 1.1.2022 -31.12.2026

28.6.2021

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 9.6.2021 (5/2021): 

Toimikunta kiittää hyvästä JTO-ohjelmasta ja hyväksyy sen ajalle 1.1.2022-31.12.2026. 

Kääpiöbullterrierille hyväksytään seuraava PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2026.

Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraalidysplasia. 

SYDÄN Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun.  Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24  kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.  SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei  rekisteröidä.  


LAD, LP, PLL Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion  (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se  paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja  (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet,  joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.  

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään; 

Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta.  
Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä.  Poikkeus koskee kahta pentuetta.