PEVISAn erityisehdot 1.1.2023 alkaen

25.1.2023

Vuoden 2023 alusta astui voimaan uudet Kennelliiton koirarekisteriohjeet ja tämän myötä ulkomaalaisia koiria koskeva poikkeus laajeni koskemaan myös jalostuslainaan tuotavia narttuja.

Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen ehdotuksesta Suomen Terrierijärjestö esitteli rodun erityisehtoja Suomen Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle, joka käsitteli erityisehtojen muuttamisen kokouksessaan joulukuussa 2022 ja rodun erityisehtoja päädyttiin muokkaamaan seuraavin osin.

"Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.12.2022 (13/2022):

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy seuraavat kääpiöbullterrierin rotukohtaiset erityisehdot 1.1.2023 alkaen:

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla;
ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3. Risteyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue.
LAD-, LP-, ja PLL-geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemman oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 
Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen ultraäänitutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että koiralla ei ole todettu PEVISA- ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä."

Tutkimus suoritetaan PEVISAn mukaisesti koiran ollessa vähintään 18 kk ikäinen. Lausunto ei saa astutushetkellä olla vanhempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. 
Olennaisin muutos koskee siis ulkomaisia koiria joilta 1.1.2023 alkaen vaaditaan myös sydämen ultraäänitutkimus, jotta pentue rekisteröidään.


Kääpiöbullterrierin PEVISA-ohjelma (voimassa 2022–2026): 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa. SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai muu sydänsairaus -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla;
ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3. Risteyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.

1.1.2023 alkaen:
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue.
LAD-, LP-, ja PLL-geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemman oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 
Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen ultraäänitutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että koiralla ei ole todettu PEVISA- ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä.

SKBT ry:n jalostustoimikunta