Vanhat DNA tulokset

22.1.2022

 Jalostusasiat

Kennelliiton DNA-työryhmä on esittänyt tiedustelun  28.10 yhdistyksellemme:
Kääpiöbullterrieri ja bullterrieri; LAD, LP ja PLL vanhat tulosraportit 

Kennelliitto aloitti 19.3.2021 LAD- ja LP-geenitestin tulosten tallennuksen roduille bullterrieri ja  kääpiöbullterrieri. Lisäksi kääpiöbullterrierille aloitettiin 11.10.2021 PLL-geenitestin tulosten tallennus.  Tulokset näkyvät julkisesti jalostustietojärjestelmässä.  

Vanhojen geenitestitulosraporttien ongelmana tallennuksessa on, etteivät kaikki näytteenotto-ohjeen  vaatimukset täyty. Esim. kääpiöbullterriereiden tulosraporttien tallennuksen alettua havaittiin, ettei AHT  ole merkinnyt tulosraportteihinsa näytteenottajaa.  

-----
Asia koskee lähinnä AHT:n tutkimustuloksia, joiden tulosraportteihin ei ole kirjattu kaikkia vaadittavia  tietoja. 

STJ:n hallitus käsitellyt asian kokouksessaan 02.12.2021
Suomen Terrierijärjestö ry kannanotto bullterrierin ja kääpiöbullterrierin rotujen geenitestituloksien hyväksyminen ilman, että ne täyttävät DNA-ohjeen kaikki vaatimukset. Asiasta keskusteltiin. Päätettiin, että STJ ry hallitus kannattaa rotuun katsomatta huomioimaan kaikki AHT geenitestitulokset, vaikka niissä ei olisi kirjattuna näytteenottajaa. Suomen Kääpiöbullterrierit ry kannattaa vanhojen tulosten tallentamista vaikka niissä ei olisi näytteenottajaa.

Tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 

Vastausta Kennelliitosta odotetaan.